Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » חברים » טל ברגר- טיקוצ’ינסקי
חברים
טל ברגר- טיקוצ’ינסקי

טל ברגר- טיקוצ’ינסקי

חוקרת עמיתה במכון סאלד

02-6494455
tal@szold.org.il
קורות חיים

 

השכלה:

2012   דוקטורנטית בבי"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.

2007   תואר מוסמך בסוציולוגיה של החינוך (בהצטיינות), מסלול מחקרי, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

2002  תואר ראשון במדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע.

תחומי התמחות

הטמעת תקשוב ופדגוגיה מתוקשבת, הערכת תכניות לגיל הרך

מאמרים ופרסומים

 

1.      יצחקי, ר', טלמון, י', וברגר- טיקוצ'ינסקי, ט', (2007). לקראת פיתוח תכנית לימודים בהיסטוריה לכיתות ו'-ט' בבית הספר הממלכתי דתי. ירושלים: משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים; מכון הנרייטה סאלד.

2.      פרידמן, י', מני-איקן, ע', יצחקי, ר', וברגר- טיקוצ'ינסקי, ט', (2009), תיקוף מסמך הסטנדרטים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי, דוח מחקר, ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, ומכון הנרייטה סאלד.

3.      מני-איקן, ע', דגן, א', ברגר-טיקוצ'ינסקי, ט' וזורמן, ר' (2011). שימוש בלוחות אינטראקטיבים להוראה וללמידההערכת פרויקט .SMART  בתוך: עשת-אלקלעי, י', כספי,  א', עדן, ס', גרי,נ' ויאיר, י'. (עורכים). ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. האוניברסיטה הפתוחה: רעננה.

4.      מני-איקן, ע', ברגר-טיקוצ'ינסקי, ט', בארי, ר', ואפרתי, ר' (2011). הישגי התלמידים ועמדותיהם כלפי הלמידה בתכנית "עת הדעת". בתוך: עשת-אלקלעי, י', כספי,  א', עדן, ס', גרי,נ' ויאיר, י' (עורכים). ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. האוניברסיטה הפתוחה: רעננה.

5.      מני-איקן, ע', ברגר-טיקוצ'ינסקי, ט', ורוזן, ד' (2012). השפעת הוראת אנגלית בסיוע תכנית מתוקשבת (Waterford Early Reading Program) על הישגי תלמידים. בתוך: עשת-אלקלעי, י', כספי, א', עדן, ס', גרי,נ', יאיר, י', קלמן, י' (עורכים). ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. האוניברסיטה הפתוחה: רעננה.

6.       Manny- Ikan, E., Dagan, O., Berger- Tikochinski, T. & Zorman, R. (2011).Using the Interactive White Board in Teaching and Learning – An Evaluation of the SMART CLASSROOM Pilot Project. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects. Vol. 7, Pp.249-273.

 

 

 איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il