Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » חברים » ד"ר אירית מירו-יפה
חברים

ד"ר אירית מירו-יפה

הערכה - מכללת בית ברל

054-4639540
iritsom@gmail.com
קורות חיים

ד"ר אירית מירו-יפה עוסקת בהערכת תכניות משנת 1991. היא מעריכה חיצונית  כמו גם פנימית במוסדות בהם עבדה. עבודתה בהערכת תכניות מתמקדת בפרויקטים חינוכיים וחברתיים. בנוסף היא עוסקת גם בהערכת הישגי לומדים והייתה מעורבת בפרויקטים לפיתוח ושיפור כלים להערכת לומדים. פרסומיה בכתבי עת מדעיים ובספרים עוסקים בתחום ההערכה והמחקר. היא מלמדת בפקולטה לחינוך במכללה האקדמית בית ברל הן לתואר ראשון (הערכת הישגי לומדים: "הערכה לקידום הלמידה") והן לתואר שני בתכנית להערכה ותכנון לימודים (פרקטיקום וסמינריונים בתחום ההערכה), באוניברסיטת בן גוריון בנגב קורסי התמחות לקראת תעודה של רכז הערכה. הייתה חברה ביחידת המחקר וההערכה, במרכז למחקר חינוכי חברתי וביחידה להערכת איכות מוסדית במכללה האקדמית בית ברל וכיום משמשת כרכזת ההערכה ביחידת " יחידת פורשים כנף - לקידום מתמחים ומורים מתחילים".

תחומי התמחות

  • הערכת תכניות
  • הערכת הישגים
  • הערכה עצמית מוסדית (רכזי הערכה בית ספריים)

מאמרים ופרסומים

אלטרץ, ח' ומירו-יפה א' (2016). מודל לפיתוח מקצועי של מנהיגות בית ספרית – חקר מקרה. זמן חינוך, 2, 58-25.

אלפרט, ב', בכר ש', היוש, ט', מירו-יפה, א' ופאול-בנימין א' (2010). שיתופיות בהערכה של תהליכים חינוכיים: דגמים ומקרים בין היררכיה לשוויוניות. עיונים בחינוך, 2-1, 194-162.

לוי, א' ומירו, א' (1995). המבחן הארצי בערבית: הישגים והיבטים בהוראת המקצוע. ת"א: רמות-אוניברסיטת ת"א.

מירו-יפה אירית וקונסטנטין, ט' (2014). התערבויות חינוכיות בגיל הרך: סוגיות שעלו בתהליך הערכת תכנית לקידום התפתחות והישגים של פעוטות בסיכון. בתוך: ש' רומי וע' גרופר (עורכים). קידום ילדים, נוער ומתבגרים במצבי סיכון בישראל: מבנה הדעת של התחום, שיטות התערבות, תכניות הכשרה ופיתוח עתידי. תל-אביב: מכון מופ"ת.

מירו-יפה, א' (2011). המלצות על המאזניים: יישומו או לא יישומו. בתוך: ב' פרסקו, ח' וורטהיים ור' לזובסקי (עורכות) הערכה כתהליך מכונן. תל-אביב: מכון מופ"ת.

מירו-יפה, א' (2013). שילוב קשישים ערבים בפעילויות פנאי: סוגיות שעלו במחקר הערכה. גרונטולוגיה וגריאטריה, מ'(3-2). 150-127.

מירו-יפה, א' וחאג' יחיא, ג' (2011). "לשנות את החיים" הערכת תכניות התערבות לנערות ונשים במצוקה בכפר פרדיס ובעיר שפרעם . בתוך: ב' פרסקו, ח' וורטהיים ור' לזובסקי (עורכות) הערכה כתהליך מכונן. תל-אביב: מכון מופ"ת.

 איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il