Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » חברים » ד"ר עידית מני-איקן
חברים

ד"ר עידית מני-איקן

מכון סאלד ירושלים, חוקרת בכירה

02-6494493
    edithmi@szold.org.il
קורות חיים

השכלה: תואר, חוג (פקולטה, מסלול) ומוסד:

2001: תואר דוקטור  (Ph.D)בהוראת המדעים, האוניברסיטה העברית ירושלים

נושא עבודת המחקר: כתיבה כאמצעי ללמידה בביולוגיה. הדוקטורט כלל פיתוח של חומרי למידה וכלי הערכה למורים בחטה"ב ובתיכון.

1995: תואר מוסמך (M.Sc) במיקרוביולוגיה קלינית בהצטיינות, המכון למיקרוביולוגיה, הדסה עין כרם.

1994: תעודת הוראה, האוניברסיטה העברית ירושלים.

1993: תואר בוגר (B.Sc) בביולוגיה מורחב, האוניברסיטה העברית ירושלים.

תחומי התמחות

 

 

מנהלת מחקרים ארציים וצוות של רכזות ועוזרות מחקר, מתמקדת בעיקר בתחומים של:
 
 1. הערכת תכניות התערבות העוסקות בפדגוגיה מתוקשבת ובהטמעת כלים טכנולוגיים שונים במערכת      החינוך בישראל. בניית מודל לוגי לגופים המזמינים ועזרה בגיבוש רציונל ומטרות התכניות והתאמתם לתפוקות, תשומות ותוצאות לטווח קצר ולטווח הארוך. 
 2. הערכת תכניות התערבות לגיל הרך במגזר החרדי והערבי. 
 3. הנחייה וייעוץ אקדמי לתכנית ניסויית שמפעיל מכון סאלד עבור תלמידים שהם מחונני על. 
 4. הערכת תכניות לימודים של משרד החינוך (בעיקר במדע וטכנולוגיה) ותוכניות התערבות חינוכיות נוספות.
 

מאמרים ופרסומים

 1. מני-איקן, ע, ורוזן, ד, (2012), הוראת הפיזיקה בישראל: תמונת מצב מהשנים 2001, 2010, 2012, דוח מחקר, מכון הנרייטה סאלד.
 2. Manny-Ikan, E, Dagan, O, Berger-Tikochinski and Zorman, R (2011) Using the Interactive White Board in Teaching and Learning – an Evaluation of the SMART CLASSROOM Pilot Project, Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, Volume 7, 2011, IJELLO special series of Chais Conference 2011 best papers.
 3. Rosen, Y and Manny-Ikan, E, The Social Promise of the Time To Know Program, (2011), Journal of Interactive Online Learning, Volume 10, Number 3, Winter 2011. 
 4. מני-איקן, ע, וברגר- טיקוצ'ינסקי, ט, (2010), הערכת תכנית "עת הדעת"- שלוש שנים להטמעה, תשס"ח – תש"ע, דוח מחקר, מכון הנרייטה סאלד.
 5. פרידמן, י, מני-איקן, ע, יצחקי, ר, וברגר- טיקוצ'ינסקי, ט, (2009), תיקוף מסמך הסטנדרטים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי, דוח מחקר, ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ומכון הנרייטה סאלד.
 6. מני-איקן, ע, יצחקי, ר, ובשן, צ, (2009), מחקר הערכה בנושא תכניות לימודים ייחודיות, דוח מחקר, ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, ומכון הנרייטה סאלד.
 7. מני-איקן, ע, זורמן, ר, ברגר- טיקוצ'ינסקי, ט ובשן, צ, (2009), הערכת פרויקט SMART קדימה מדע, שנה"ל תשס"ט ותש"ע, דוח מחקר, מכון הנרייטה סאלד.
 8. מני-איקן, ע, ואפרתי, ר, (2007) מסגרת לתכנית לימודים "מדע וטכנולוגיה בחברה" (מוט"ב) לחטיבה העליונה, דוח מחקר, ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, ומכון הנרייטה סאלד.  (
 9. מני-איקן, ע, ואפרתי, ר, (2007) עמדות מפקחים, מדריכים, מנהלים ומורים כלפי תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים, דוח מחקר, ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ומכון הנרייטה סאלד.
 10. מני-איקן, ע, (2004) ההפעלה והתפוקות של תכנית האתג"ר: הדרכת אמהות ואבות - תכניות לגיל הרך, מזרח ירושלים, תשס"ב-תשס"ג , המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, בית-הספר לחינוך.
הרצאות בכנסים:
 1. מני-איקן, ע, ברגר-טיקוצ'ינסקי , ט, רוזן, ד, (2012), השפעת הוראת אנגלית בסיוע תכנית מתוקשבת (Waterford Early Reading Program)   על הישגי תלמידים. בכנס: צ'יס 2012.
 2. מני-איקן, ע, ברגר-טיקוצ'ינסקי , ט, בארי, ר, אפרתי, ר, (2011), הישגי התלמידים ועמדותיהם כלפי הלמידה בתכנית "עת הדעת". בכנס: צ'יס 2011.
 3. מני-איקן, ע, דגן, א, ברגר-טיקוצ'ינסקי, ט, זורמן, ר, (2011), שימוש בלוחות אינטראקטיביים להוראה וללמידה – הערכת פרויקט SMART בכנס: צ'יס 2011
 4. 4. רוזן, י', ומני-איקן, ע' (2011). ההבטחה החברתית של הטכנולוגיה החינוכית: המקרה  של  התכנית  של  "עת הדעת".  מאמר שהוצג בכנס האמריקני השנתי של האגודה למחקר חינוכי (American Educational Research Association). ניו אורלינס, לואיזיאנה, ארה"ב.
 5. מני-איקן, ע, ויצחקי, ר, (2006) תכנון לימודים בעידן הסטנדרטים – תהליך התפתחותי בתכניות לימודים, בכנס: תכנון לימודים בעידן של סטנדרטים, המכללה האקדמית בית ברל.
 6. מני-איקן, ע, וינקלר, ר, וברנהולץ, ח, (1997) שעור פתיחה בנושא המשלב מיקרוביולוגיה ומערכות הגנה, בכנס הארצי של מורי הביולוגיה, שפיים.
 
כרזות:
 1. מני-איקן, ע, ברגר-טיקוצ'ינסקי , ט, רוזן, ד, (2012), השפעת הוראת אנגלית בסיוע תכנית מתוקשבת (Waterford Early Reading Program)   על הישגי תלמידים. בכנס: צ'יס 2012.
 2. מני-איקן, ע, ברגר-טיקוצ'ינסקי , ט, בארי, ר, אפרתי, ר, (2011), הישגי התלמידים ועמדותיהם כלפי הלמידה בתכנית "עת הדעת". בכנס: צ'יס 2011.
 3. מני-איקן, ע, ברנהולץ, ח, ואולשטיין, ע, (1998) כתיבה כאמצעי לשיפור למידה בביולוגיה, הוצגה בכנס הארצי של מורי הביולוגיה, שפיים.
 


איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il