Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » חברים » גב. איילה קיסר-שוגרמן
חברים

גב. איילה קיסר-שוגרמן

סוציולוגית-אנתרופולוגית. מומחית למחקרי מדיניות והערכה

052-3208494
ayala@amat-mida.co.il
קורות חיים

איילה קיסר-שוגרמן

קורות חיים – מרץ 2018

מבוא כרמים 37, הר אדר 90836; טל': 052-3208494

דוא"ל: ayala@amat-mida.co.il

השכלה

 

2013 ואילך       דוקטורנטית במחלקה לסציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. נושא העבודה: "תהליכי ההתמקמות וכינון הזהות של צעירים דוברי רוסית ממוצא יהודי מעורב בישראל". בהנחיית: ד"ר שרית הלמן וד"ר יוליה לרנר. תאריך משוער להגשה לשיפוט: אפריל 2018.

1991                מוסמך בהצטיינות, במגמה לפסיכו' חברתית, בחוג לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

1987                בוגר בהצטיינות (רשימת דיקן לשנת 1985-86) בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

ניסיון בעבודה

 

2002 ואילך  חוקרת ראשית ומנהלת מחקרים להערכת מדיניות ותכניות חברתיות

כבעלים וכמנהלת של עסק עצמאי למחקרי הערכה ומדיניות אני מספקת שירותים למשרדי ממשלה, לסכנות היהודית, למכוני מחקר ולארגוני מגזר שלישי. במסגרות שונות ניהלתי צוותים מקצועיים מגוונים וגדולים. צברתי מומחיות בתהליכי הערכה מורכבים המשלבים בין מחקרים אתנוגרפיים ונרטיביים, לבין מחקרים סטטיסטיים-כמותיים. המומחיות שלי היא בניהול מחקרי עומק ביקורתיים.

להלן רשימת פרוייקטים נבחרים בניהולי:

2017. מבעד לתקרת זכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים. מכון ירושלים לחקר ישראל: מריק שטרן ואחמד אסמר. (בתפקיד: יועצת אקדמית).

2014. מחקר להערכת מעבר בתי ספר יסודיים לניהול עצמי: תפיסות ועמדות כלפי התכנית בשנת היישום השנייה (תשע"ג). הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Nihul_Atzmi_2013.htm

2013. מחקר להערכת תכנית "המגשרים" בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה וחבר המדינות: סיכום תובנות מהערכה איכותנית בשנה"ל תשע"ב. הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Megashrim.htm

2012. מחקר להערכת התמיכה מסוג סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הנתמכים במסגרת תוכנית השילוב. הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Shiluv.htm            

2012. מחקר להערכת הסיבות לנשירת חיילים אשר השלימו בהצלחה את קורסי "נתיב" מתהליך הגיור. מעשה מחשבה בשיתוף אמת-מידה (דוח פנימי עבור אגף גיור במשרד ראש הממשלה וקרן ג'נסיס-ישראל).

2010-2012. מחקר להערכת מחנות קיץ לבני נוער יהודים דוברי רוסית – ישראל, צפון אמריקה וקנדה - המנוהלים על-ידי קרן ג'נסיס (ישראל וארה"ב) בשיתוף הסוכנות היהודית. בשיתוף מעשה מחשבה. (דוח פנימי עבור קרן ג'נסיס-ישראל, קרן ג'נסיס-ארה"ב ואגף חמ"ע בסכנות היהודית).

2010. מחקר להערכת קורס נתיב המנוהל על ידי המכון ללימודי היהדות מיסודם של המשרד לקליטת עלייה והסוכנות היהודית לארץ ישראל ובשיתוף חיל חינוך של צה"ל. בשיתוף מעשה-מחשבה. (דוח פנימי עבור קרן ג'נסיס-ישראל והמכון ללימודי יהדות מיסודה של הסכנות היהודית).

2010. מחקר להערכת מערך ההכנה לחיים בבתי ספר לחינוך מיוחד בחטיבות ביניים ובחטיבות העליונות (תוכנית ל"ב 21 - לקראת בגרות 21). הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Lev_21.htm

2009. מחקר להערכת חניכת מנהלים במסגרת תכנית בתי ספר "שוחרי שינוי" - בשנה"ל תשס"ז-תשס"ח. הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/shoharey_shinuy.htm

2005-2007. מחקר להערכת יישום שלב א' של התוכנית הלאומית בחינוך (רפורמת דברת) בשנה"ל תשס"ו-תשס"ז. הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/ProjectIsumA.htm

2005 מחקר להערכת הרפורמה לשוויון בחינוך תשס"ד בבתי-ספר יסודיים מוכרים ורשמיים (רפורמת שושני). אגף הערכה ומדידה, משרד החינוך.

2004 מחקר להערכת למידה בסביבה מתוקשבת בבתי-ספר יסודיים, תשס"ב.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/LemidaMetukshevet.htm

2003-2005. מחקר להערכת אפקטיביות שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות תשס"ב-תשס"ג. (דוח פנימי - לא מאושר לפרסום ל-ידי מנכ"לית משה"ח). אגף הערכה ומדידה, משרד החינוך.

1989-2002  ניסיון מקצועי נוסף:

1996-2002. אגף הערכה ומדידה, משרד החינוך.

1994-1995. יועצת ארגונית במחלקת מדעי ההתנהגות (ממד"ה) בצה"ל (בדרגת סרן).

1993-1994. פרקטיקום בייעוץ ארגוני והנחיית קבוצות במכון "צפנת" למחקר ויעוץ ארגוני.  

1991-1992. רכזת המגמה לסוציולוגיה של החינוך בבית-הספר לחינוך שבאוניברסיטה העברית.

1989-1991. רכזת מחקר, מכון הנרייטה סאלד.

הוראה והשתתפות בקבוצות מחקר אקדמיות

 

2017 ואילך       חברת צוות בפרויקט Erasmus+ של האיחוד האירופאי, מטעם אוניברסיטת בן גוריון, לפיתוח קורסים בנושא הגירה:

Developing Modernized Curricula on Immigrants' and Refugees' Lives – DEMO 585583-EPP-1-2017-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP

2017                חברה בסדנת חוקרים "יהודי העולם – מבטים מישראל". במסגרת מעבדת "ישראל והעולם היהודי", המרכז ללימודי ישראל מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

2016-2017      מרצה. קורס לתואר שני במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, באוניברסיטת בן גוריון: "סוציולוגיה יישומית: מתיאוריה לפרקטיקה לסוציולוגים ואנתרופולוגים"

2014-2015      מרצה. קורס לתואר שני במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, באוניברסיטת בן גוריון: "הדבר הבא - תכנית להתמחות מעשית לסוציולוגים ואנתרופולוגים".

2014–2013      חברה בקבוצת מחקר במכון ון ליר, ירושלים: "גרים, חוזרים ומשתלבים - מגמות הצטרפות חדשות לעם היהודי".

הרצאות בכנסים

 

כנסים בישראל:

2017                "השיח הרגשי בפוליטיקת הזהויות הישראלית - והפועלות שלו בשדה המחקר". הרצאה בכנס ה-45 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית – מאי 2017.

2016                "פרקטיקות של מעבר (passing) וחליפת זהויות בהתמקמות של צעירים דוברי רוסית ממוצא יהודי מעורב בישראל". הרצאה בכנס ה-44 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית – יוני 2016.

2016                "העלמת הקטגוריה האתנית-לאומית בנרטיבים של זהות של ישראלים דוברי רוסית ממוצא יהודי מעורב". הרצאה בכנס ה-47 של האגודה הסוציולוגית הישראלית. ינואר 2016

2015                "קטגוריות אתניות-לאומיות בנרטיבים של הבניית זהות, שייכות ואחרוּת". הרצאה בכנס ה-43 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית - יוני 2015.

2014                     "Ethno-racial categories of identity in the narratives of mixed-origin Jewish Russian speaking youngsters in Israel". Paper presented at the "Jews Color Race" Symposium, in the Van Leer Jerusalem Institute. June 2014.

כנסים בחו"ל:

2017                     “There’s no such thing as a dragon!”: Evading the mixed origin in Jewish mixed families' identity discourse". Paper that presented at the conference "Power, Intimacy and the State: Mixed Families in Europe and beyond" - June 13 2017, University of Amsterdam.

2015                     "Identity narratives Of Mixed-Origin Jewish Russian-Speaking Youngsters in Israel - Purifying hybridity". Paper presented at the Theodor Herzl distinguished chair program seminar for doctoral students at Masaryk University Brno, Czech Republic. July 2015.

 

ספרים

 

2011. יהודים ישראלים: דיוקן. אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל 2009. מרכז גוטמן לסקרים, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

http://www.idi.org.il/media/164349/____20______20____.pdf

פרסים ומלגות

 

2016-2017      מלגה לדוקטורנטים מטעם השותפות הבין אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה (IUAP).

2016                פרס לדוקטורנטים ע"ש פרופ' דן בר-און. המחלקה ללימודים אינטרדיסציפלינריים, התכנית לניהול ופתרון קונפליקטים. אוניברסיטת בן גוריון.

2015                מלגה לדוקטורנטים מטעם מרכז נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה. האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

שירות צבאי

 

1981-1983      בבסיס טירוניות (בה"ד 12) בתפקידי פיקוד והדרכה -  מ"כ ומ"מ טירוניות, מדריכה בקורס קצינות וקצינת ת"ש בסיסית (השתחררתי בדרגת סגן).

 

תחומי התמחות

מומחיות בתהליכי הערכה מורכבים המשלבים בין מחקרים אתנוגרפיים ונרטיביים, לבין מחקרים סטטיסטיים-כמותיים. המומחיות שלי היא בניהול מחקרי עומק ביקורתיים.

תחומי התמחות: חינוך (מערכות ארגוניות ורפורמות, בעלי צרכים מיוחדים, חינוך טכנולוגי, חינוך לשוני) הגירה, אתניות, זהות בכלל, וטיפוח זהות יהודית-ישראלית בפרט.

מאמרים ופרסומים

מוצגת רשימה מפורטת בקורות החייםאיל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il