Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » חברים » ד"ר חן ליפשיץ
חברים

ד"ר חן ליפשיץ

מרצה בכירה, בית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית אשקלון

050-3109162
chenl@erech-nosaf.co.il
קורות חיים

ד"ר חן ליפשיץ, קורות חיים (מקוצר)
מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון ומשמשת כחוקרת מומחית במינהל המחקר והכלכלה במשרד הכלכלה. מתמחה בהערכת תכניות התערבות לקבוצות מיעוט. 
מלמדת מספר קורסים נבחרים - מבוא לסוציולוגיה, חברה ישראלית, שיטות מחקר ב', פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית, זהות והגירה, מוקד הגירה.
ממצאי המחקרים מוצגים בכנסים בחו"ל בתחומים של הערכה, הגירה ועבודה סוציאלית.
 
בעלת תואר Ph.D. מבית הספר לחינוך ולעבודה סוציאלית באוניברסיטת סאסקס באנגליה, בעלת תואר שני במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית. חן בעלת תואר ראשון ושני בהיסטוריה של ע"י ותואר ראשון בחינוך מיוחד מהאוניברסיטה העברית. 
עסקה בהובלת צוותי הערכה ובהערכה של שירותים חברתיים בתחומים של הגירה, חינוך, רווחה, תעסוקה והקילה במספר גופים מרכזיים - במאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל, במכון ברנקו וייס ובמשרד כלכלה. 
 
Links to webpages:
Linked in:  https://il.linkedin.com/in/chen-lifshitz-6711063b
 

תחומי התמחות

- הערכה של תכניות התערבות ושירותים עבור קבוצות מיעוט (עולים, חרדים, ערבים)

- הערכת תכניות ושירותים לבני נוער בסיכון

- הערכת תכניות במוסדות להשכלה גבוהה

- הערכת תכניות חינוכיות, תעסוקתיות וקהילתיות

- זהות יהודית

מאמרים ופרסומים

ליפשיץ, ח' (2015). תכניות לשיקום בקהילה של צעירים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית: הישגים ואתגרים. ירושלים: המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון והאגף לפיתוח שירותים.

ליפשיץ, ח', לוי, ס', נחושתן, ה' ויונתי, ק' (2015). תכנית עתיד בטוח לטיפוח מסוגלות תעסוקתית בקרב בני נוער בסיכון: הישגים ואתגרים. ירושלים: המוסד לביטוח לאומי, אגף הקרנות, קרן ילדים ונוער בסיכון.

מלחי, א' וליפשיץ, ח' (2015). הערכת מרכזי הכוון לתעסוקה לאוכלוסייה החרדית. ירושלים: מנהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה.

מלחי, א' וליפשיץ, ח' (2015). הערכת קשרי מעסיקים שפנו למרכזי הכוון תעסוקתיים למגזר החרדי. ירושלים: מנהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה.

ליפשיץ, ח' ומלחי, א' (2015). הערכת מרכזי הכוון לאוכלוסייה החרדית: מדידה שנייה. ירושלים: מנהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה.

ליפשיץ, ח' וכץ א'. (2016). ההשקעה בתכניות לשילוב צעירים פגועי נפש בשוק העבודה: מעקב אחר אסטרטגיית התערבות ותוצאותיהם של שני מודלים אלטרנטיביים. בטחון סוציאלי.

 

כץ, ח' וליפשיץ ח'. (2016). השפעת רשתות מדיניות והשיח הפוליטי-ציבורי על עיצוב המדיניות לקידום ילדים ובני נוער יוצאי אתיופיה בישראל. מגמות.

 

 איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il