Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » חברים » ד"ר אורי קצין
חברים
ד"ר אורי קצין

ד"ר אורי קצין

הוראה ולמידה - "אמות מידה - מכון להערכת תכניות"

054-4601075
oriamotmida@gmail.com
http://www.standardmeasures.org/index.html
תחומי התמחות

  • הוראה ולמידה
  • הכשרת מורים
  • התפתחות מקצועית של מורים

מאמרים ופרסומים

פרסומים:

קצין, א' (2003). הגורמים המשפיעים על הצטרפות לתכנית להכשרת מצטיינים להוראה: חקר מקרה של הכשרת מצטיינים להוראת מקצועות היהדות. עבודת גמר לתואר מוסמך במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך.

קצין, א' (2008). גישות הוראה של סטודנטים להוראה ומורים מתחילים: חקר מקרה של הכשרת מצטיינים להוראת מקצועות היהדות. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך.

קסן, ל', גולן, ח' וקצין, א' (2009). הערכת תכנית אורים – תכנית הדרכה להורים 2008-2005. המרכז הישראלי לשיטות מחקר איכותניות (icqm), אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

קצין, א' (2009). מהוראת מסירה להוראת בנייה. הד החינוך פ"ג (4), 105-103.

קצין, א' (2009). מתודולוגיה להערכת התפתחות הידע בפעולה של מתכשרים להוראה. בתוך: לוסטיג, ר' (עורכת), ספר כנס העשור לאיל"ת: הערכה בתנועה. ישראל: איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות, 130-118.

קצין, א' (2010). סקירת הספר שיתוף חינוכי פעיל: סיפור של הכשרת מורים בעריכת ברק, י' וגדרון,א'. בתוך מדור ספרים על שולחן המערכת. דפים 49 עמ' 171-169.

קצין, א' ושקדי, א' (2011). הגורמים המשפיעים על הצטרפות לתכנית להכשרת מצטיינים להוראה: חקר מקרה של תכנית הכשרה למקצועות יהדות. דפים 51 עמ' 83-57.

קצין, א' (2011). הוראת מקצועות יהדות. החינוך וסביבו ל"ג עמ' 325-309.

קסן, ל', גולן, ח' וקצין, א' (2012). אורים תכנית הדרכה להורים 2008-2005. המרכז הישראלי לשיטות מחקר איכותניות (icqm), אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

קצין, א' (2013). בין חזון למעשה: הסתגלות מקצועית של מורים מתחילים. החינוך וסביבו ל"ה, 114-95.

גוטרמן, ק' וקצין, א' (2013). בדרך לניהול: מוטיבציה ומסוגלות של פרחי ניהול. החינוך וסביבו ל"ה, עמ' 69-55.

גוטרמן, ק' וקצין, א' (2015). תמורות ואתגרים במבנה הכשרת מנהלים לבתי ספר. החינוך וסביבו ל"ז, עמ' 87-67.

קצין, א' ובר שלום, י' (2015). מדיטציית הקְשיבוּת בבית הספר: לא לעילית בלבד. החינוך וסביבו ל"ז, עמ' 28-9.

 

 איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il