Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » חברים » ד"ר טלי פרוינד
חברים
ד"ר טלי פרוינד

ד"ר טלי פרוינד

סמנכלי"ת וראש מינהלת מדידה והערכה במטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית)

03-6460163
talif@cet.ac.il
http://www.home.cet.ac.il/evaluation-assessment/


קורות חיים להורדה     בעברית   קורות חיים

השכלה

1993                               Ph.D. במחלקה לפסיכולוגיה – המגמה החברתית, אוניברסיטת תל-אביב

1982                               M.A. במחלקה לפסיכולוגיה – המגמה החברתית (בהצטיינות יתרה),
אוניברסיטת תל-אביב

1977                               B.A. באוניברסיטת תל-אביב בפסיכולוגיה ובחינוך (בהצטיינות)

 

ניסיון מקצועי

2004 עד היום                  סמנכ"לית וראש מינהלת מדידה והערכה במטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית):

עומדת בראש קבוצה המונה כ-100 עובדים, שעוסקים בפיתוח והטמעה של מוצרים ושירותים (לרבות מתוקשבים) לצורך מדידת הישגים בקנה מידה רחב Large-scale Assessment)), הערכת הישגים לשימוש פְּנים ארגוני, וכן הערכת תכניות ופרויקטים בשדה החינוכי והחברתי. לקוחות מרכזיים: אגף הבחינות וראמ"ה במשרד החינוך; האגף להכשרה מקצועית ומה"ט במשרד הכלכלה; משרד הרווחה והשירותים החברתיים; המשרד לביטחון הפנים; חברת מסע; קרן הזדמנות; קרן רוטשילד קיסריה; קרן רש"י; פדרצית סן פרנסיסקו; פדרצית ניו-יורק; אשלים; מרכז מעשה; עיריית אילת.

2000–2004                      מנהלת היחידה לתכנון, הערכה ובקרה במינהל החינוך, התרבות והספורט בעיריית  תל-אביב:

–     ריכוז הכנת תכנית העבודה השנתית של המינהל.

–     אחריות על פעולות ההערכה שבדקו את תפוקות מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בעיר, משלב גיבושן של שאלות ההערכה, דרך תכנון פעולות ההערכה, פיתוח כלי ההערכה, איסוף נתונים ועיבודם, כתיבת דוחות הערכה, ועד מתן המלצות למקבלי ההחלטות וייעוץ ביישומן.

–     ריכוז מערך המחשוב (חומרה, תוכנה ותמיכה) במוסדות החינוך בעיר.

1997–2000                      מרכזת מערך ההתנסות של עמיתים בבית-ספר מנדל למנהיגות חינוכית:

–     יצירת קשרים בין עמיתי בית-הספר לבין מוסדות וארגונים שעוסקים בשירותי חינוך, חברה וקהילה לצורך שיבוצם למבחר פרקי התנסות.

–     הקניית כלים לעמיתי בית-הספר לצורך ההתנסויות: תצפית, ריאיון, עיבוד המידע והצגתו.

1992–2000                      חוקרת ראשית באגף הערכה ומדידה, לשכת המנהל הכללי – משרד החינוך:

–     ריכוז ההערכה של פרויקטים חינוכיים, כגון: מחר 98; מחשוב בתי-הספר; מרכזי מורים; יוזמות חינוכיות; עבודת בתי-הספר הקהילתיים; יישום חוק החינוך המיוחד.

–     התפקיד כלל הובלה של צוותי הערכה משלב גיבושן של שאלות ההערכה, תכנון מערך המחקר, פיתוח כלי ההערכה, איסוף נתונים ועיבודם, הפקת דוחות הערכה ומתן המלצות לבכירי משרד החינוך.

1992                               פוסט-דוקטורנטית ומרצה באוניברסיטה העברית, ירושלים:

–     עבודת מחקר במסגרת פוסט-דוקטורט במחלקה לפסיכולוגיה.

–     הוראה בקורסים: קוגניציה ואפקט, סטראוטיפים ודעות קדומות, יסודות מדעי ההתנהגות – במחלקה לפסיכולוגיה ובבית-הספר למינהל עסקים.

1982–1990                      מרצה בבית-הספר לעבודה סוציאלית, בחוג ל-B.A. כללי ובבית-הספר לאחיות באוניברסיטת תל-אביב:

הוראה בקורסים: מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה חברתית.

1978–1982                      חברה בצוות ההקמה של כפר הנוער "קדמה" – מוסד ייחודי לשיקום עבריינים צעירים:

–     ניהול מרכז ההדרכה.

–     אחריות על מיון עובדים וחניכים, על פיתוח תכניות ההשתלמות ועל הנחיית הסגל.

1978–1980                      עוזרת מחקר ומתרגלת במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

 

חברות בארגונים מקצועיים     

אפ"י – האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (http://www.ispa.org.il)

איל"ת – אגודה ישראלית להערכת תכניות ופרויקטים (http://www.iape.org.il)

Association for Educational Assessment – Europe (http://www.aea-europe.net)         

תחומי התמחות

  • מדידת הישגים
  • הערכת תכניות

מאמרים ופרסומים

פרסומים אקדמיים ופרסומים פומביים

 

1.      מרגולין, ת. בן אליעזר, ד., קדם, ע. פרוינד, ט. (2015). 360°  - התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: הערכת התכנית – דוח מסכם. מטח. תל אביב. קישור

2.      רוזנברג, מ., מרגולין, ת., קדם, ע., פרוינד, ט. (2014). בחינת התועלת של הערכה בשדה החברתי בישראל – תפיסות ושימושים במחקרי הערכה בקרב גורמים מממנים של תכניות חברתיות בישראל. מטח. תל אביב. קישור

3.      פרוינד, ט., קדם, ע., רוזנברג, ל., מרגולין, ת. (2013). התכנית עיר ללא אלימות: מחקר הערכה – דוח מסכם. פורסם באתר המשרד לביטחון הפנים: מניעת פשיעה ואלימות. קישור

4.      קדם, ע., בוכבלטר, מ., פרוינד, ט. (2012). מבט כפול על תפקידה של הרפלקציה בתהליך ההערכה – הערכה כתהליך רפלקטיבי ורפלקציה על תהליך ההערכה. אנליזה ארגונית, 18, 53-34.  קישור

5.      פרוינד, ט. (2010). מה אפשר לעשות עם נתונים? על תכנון מונחה נתונים במערכת חינוך מקומית – המקרה התל-אביבי. בתוך: מ. לוין-רוזליס ור. סויה (עורכות), סוגיות בהערכה בישראל. (עמ' 216-183). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון. קישור

6.      לוין, א., שליפר, מ., לוין, ר. ופרוינד, ט. (2010). שילוב אמצעי מדיה בטיפוח אוריינות בגני ילדים. עיונים בחינוך, 3, 221-200. קישור

7.      פרוינד, ט., רטנר-אברהמי, ע., ריינדרס-כפרי, ס. (2007). ניהול מוסדות חינוך מבוסס ידע. סטטוס, 197, 56-52. קישור

8.      שליפר, מ., לוין, ר., שלטון, ח., פרוינד, ט., לוין א. (2006). נחשון כל יכול - תכנית לימודים לטיפוח ניצני אוריינות. הד הגן, 70 (3), 31-20. קישור

9.      פרוינד, ט., דרורי, א., אסולין, מ. (2005). מערכת החינוך בתל-אביב-יפו: מעקב אחר תנועת תלמידים והישגיהם בבחינות-הבגרות. בתוך: ד' נחמיאס וג' מנחם (עורכים), מחקרי תל-אביב-יפו: תהליכים חברתיים ומדיניות ציבורית. תל-אביב: רמות (כרך ג', עמ'  372-357). קישור

10.    

Freund, T., Kedem, A., Zelson-Warshavsky, K., and Aviram, Y. (2013). Evaluation of Masa Israel programs and participants 2010-2012. CET, Tel Aviv. link

11.    

Levin, I. Schleifer, M., Levin, R., and Freund, T. (2007). Can Intervention Program in Kindergarten Augment the Effect of Educational TV and Website in Promoting Literacy? In  A., G., Bus, & S. B. Neuman, (Eds.) Multimedia and Literacy Development: New Approaches to Storybook Reading. Erlbaum. Link

12.    

Kruglanski, A. W., Freund, T, & Bar-Tal, D. (1996). Motivational effects in the mere-exposure paradigm. European Journal of Social Psychology, 26, 479-499.

13.    

Bar-Tal, D., Jacobson, D., & Freund, T. (1995). Security feelings among Jewish settlers in the occupied territories. Jounal of Conflict Resolution, 39, 353-377.

14.    

Bar-Tal, D., Raviv, A. & Freund, T. (1994). An anatomy of political beliefs: A study of their centrality, confidence, contents and epistemic authority. Journal of Applied Social Psychology, 24, 849-872.

 

15.    

Freund, T., Kruglanski, A.W., & Shpitzajen, A. (1985). The freezing and unfreezing of impressional primacy: Effects of the need for structure and the fear of invalidity. Personality and Social Psychology Bulletin, 11, 479-487.

16.    

Kruglanski, A.W., & Freund, T. (1983). The freezing and unfreezing of lay inferences: Effects on impressional primacy, ethnic stereotyping and numerical anchoring. Journal of Experimental Social Psychology, 19, 448-468.

 

דוחות הערכה שפורסמו על-ידי מטח

1.     בקרה-הערכה של תכניות "מסע" – תשע"א, תשע"ב, תשע"ג, תשע"ד, תשע"ה.

2.     הערכת עומק של תכניות "מסע" לקהל הפוסט קולג' (2014), הערכת תכנית עמיתי מסע להוראת האנגלית (2015), הערכת מודל ההתערבות של "מסע ישראלי" (2014 ,2015).

3.     מערכת החינוך באילת – תמונת מצב רב שנתית – תש"ע, תשע"א, תשע"ב, תשע"ג, תשע"ד, תשע"ה.

4.     מעקב שוטף אחר איכות תפקודה של מערכת החינוך הלא פורמלי באילת – דוח 1 (2010), דוח 2 (2012).

5.     עולים ביחד – דוח הערכה (2012).

6.     נעורים – הערכת התכנית – תשע"ב, תשע"ג, תשע"ד, תשע"ה.

7.     בחינת הבגרות המתוקשבת בתנ"ך - תש"ע (פרסום משותף עם משרד החינוך – המנהל הפדגוגי, אגף א' בחינות, 2010).

8.     בחינת הבגרות המתוקשבת במדעי החיים והחקלאות – תשס"ז (פרסום משותף עם משרד החינוך – המנהל הפדגוגי, אגף א' בחינות, 2008).

9.     בחינת הבגרות המתוקשבת בגאוגרפיה – ניתוח ראיונות עם נבחנים לקויי למידה – תשס"ו (פרסום משותף עם משרד החינוך – המנהל הפדגוגי, אגף א' בחינות, 2007).

10.   בחינת הבגרות המתוקשבת בגאוגרפיה – תשס"ה (פרסום משותף עם משרד החינוך – המנהל הפדגוגי, אגף א' בחינות, 2006).

 
דוחות הערכה שפורסמו על-ידי עיריית תל-אביב-יפו
 
1.     מערכת החינוך בתל-אביב-יפו: התמדה וניידות תלמידים, הישגים לימודיים ואזרחות פעילה, 2003.
 
2.     מעקב אחר תנועת תלמידים במערכת החינוך בתל-אביב-יפו, 2002.
 
3.     מעקב אחר תנועת תלמידים במערכת החינוך בתל-אביב-יפו, 2001.
 
 
 
דוחות הערכה שפורסמו על-ידי משרד החינוך
 
1.     מרכזי מורים אזוריים – תשנ"ז-תשנ"ט: מבט מערכתי והמקרה הפרטי של השתלמויות מורים במקצוע המשולב "מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים".
 
2.     מרכזי מורים אזוריים, 1999.
 
3.     מרכזי מורים אזוריים, 1998.
 
4.     יוזמות חינוכיות במסגרת "מחר 98", 1998.
 
5.     בתי-ספר קהילתיים: מהערכה ליישום, 1997.
 
6.     תכנית "מדיה+", 1997.
 
7.     יוזמות חינוכיות במסגרת "מחר 98", 1997.
 
8.     "מחר 98" בדרום, 1997.
 
9.     "מחר 98" באצבע הגליל, 1997.
 
10.   "מחר 98" בראי ההערכה, 1997.
 
11.   תכנית "מדיה+", 1996.
 
12.   יוזמות חינוכיות במסגרת "מחר 98", 1996.
 
13.   "מחר 98" באצבע הגליל, 1996.
 
14.   בתי-ספר מדגימים במסגרת תכנית המחשוב, 1996.
 
15.   מחשוב בתי-הספר, 1996.
 
16.   "מחר 98" בראי ההערכה, 1996.
 
17.   משאבי הדרכה והקצאתם, 1994.
 
18.   תלמידים עולים - סקר בשלושה יישובים, 1994.

 

 

פרסומים וקבצים להורדהאיל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il