Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » יסודות בהערכה
יסודות בהערכה

מפתח מונחים

 

מפתח מונחים

אחריותיות –  אחריות לנמק ולהצדיק הוצאות, החלטות ותוצאות של מאמצים.

מוערך – הפעילות, ההתערבות או התכנית שהנה האובייקט להערכה.     

השפעה – אפקטים ותוצאות של התערבות בטווח הקצר או הארוך, ראשיות או משניות,  צפויות או בלתי צפויות, חיוביות או שליליות, יחידות, מרובות או היררכיות.

תשומות – הרכיבים שבעזרתם נבנית ומופעלת ההתערבות (כמו ההקשר, מימון, כוח אדם, זמן, מתקנים, ציוד, חוקים, תקנות, בקשות תקציב).

תפוקות – התוצרים המידיים של פעולות ההתערבות (כמו מספר המפגשים, מספר המשתתפים בפעילויות, ואורך הפעילויות). כשהתכנית אפקטיבית, התפוקות אמורות להוביל לתוצאות המצופות.

תוצאות – שינויים והשפעות של ההתערבות בטווח הקצר או הארוך, ראשיות או משניות,  צפויות או בלתי צפויות, חיוביות או שליליות, יחידות, מרובות או היררכיות.

בעלי עניין – אנשים שיש להם אינטרסים בהתערבות, בתכנית, במדיניות ו/או בתוצר המוערך. בעלי עניין נחלקים לארבע קבוצות: (1) מממנים וועדת היגוי; (2) אנשים האחראים באופן ישיר להפעלת התכנית, כולל מפתחיה, מנהלי הארגון שמפעיל אותה, מנהליה ואנשים המפעילים אותה; (3) אנשים שנהנים מהתכנית, משפחותיהם והקהילה שלהם; (4) אנשים שמפסידים מהתכנית, למשל על ידי אבדן אפשרויות למימון של התערבויות אחרות (Jennifer Greene in Mathison, 2005. p. 397-980). כל אדם שמשקיע אמינות, כוח, עתיד, והון כלכלי ואנושי בתכנית – המונח הורחב לכלול משתתפים בתכנית וכן מפתחים, מפעילים, משקיעים וצוות. (Scriven, 1991, p. 334).

 איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il