Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » יסודות בהערכה
יסודות בהערכה

לקריאה מעמיקה יותר

סקירה בסיסית מפורטת יותר של הערכה קיימת באינטרנט:

Shackman, G. (2010). What is program evaluation: A beginners guide. http://gsociology.icaap.org/methods/evaluationbeginnersguide.pdf

סקירה מקיפה יותר מופיעה בספר הלימוד של סטפלבים ושינקפלד:

Stufflebeam and Shinkfield (2007). Evaluation Theory, Models, & Applications. Jossey-Bass:CA.

ספר זה הוא משאב חשוב המסייע למעריכים ולסטודנטים של הערכה לפתח ידע מעמיק על תחום ההערכה: על ההיסטוריה, התאוריה, הסטנדרטים, המודלים, והגישות להערכת תכניות. יתר על כן, ספר חשוב זה מראה כיצד ניתן לבחור גישה להערכה מתוך מגוון של גישות להערכת תכניות. המחברים אספו מידע חיוני מהספרות על הערכת תכניות וכן מניסיון מעשי נרחב. באמצעות ספר זה, מערכים יכולים לזהות, לנתח ולשפוט 26 גישות להערכה וליישם את הסטנדרטים שפותחו על-ידי Joint Committee Program Evaluation Standards 
על מנת להבחין בין גישות לגיטימיות וכאלה שאינן לגיטימיות.

המחברים מודעים לכך שאין גישה אחת ויחידה מיטבית להערכה, ולפיכך הם מסייעים למעריכים לבחור גישות שמתאימות ביותר להערכות ספציפיות. דוגמא מפיתוח של דיור וקהילה מדגימה את היישום של שש גישות להערכה: מערכך מחקר ניסויי, חקר מקרה, מודל CIPP  של סטפלבים, הערכה ממוקדת צרכנים של סקריבן, הערכה רספונסיבית של סטייק והערכה ממוקדת שימוש של פאטון. הספר גם מתייחס למטה – הערכה, התהליך שלפיו מעריכים אחראים להשתמש בשירותי הערכה שימושיים, מעשיים, אתיים, מהימנים ותקפים.איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il