Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » יסודות בהערכה
יסודות בהערכה

5. כלי הערכה

מעריכים משתמשים במגוון של כלים על מנת לאסוף ולנתח נתונים. חשוב להשתמש בכל כלי באופן שיטתי ומותאם מאחר שהקשרים שונים מצריכים כלים שונים. לכן, חלק ממשימותיהם של מעריכים הן לבחור את הכלים המתאימים למצב. בחלק זה, אנו סוקרים את הכלים המרכזיים שמהווים את הרפרטואר העומד לרשותם של מעריכים.

כלי הערכה רבים נמצאים במאגר המידע של מכון הנרייטה סאלד. http://www.szold.org.il. מאגר מידע זה כולל מידע על כלי מחקר ששימשו מחקרים שנערכו בארץ בתחומי החינוך והחברה. נכללים בו כלים, כמו שאלונים מבחנים וסולמות. בתיאור של כל כלי במאגר מפורטים בין השאר תנאי העברת הכלי ונתונים על תוקף ומהימנות, כפי שהופיעו במחקרים ובאחריות המחברים.

כלים עיקריים לאיסוף נתונים

חקר מקרה – בחינת עומק של מקרה מסוים או תכנית מסוימת שמצריכה שימוש במספר כלים של איסוף נתונים וניתוחם.

לדוגמא של מחקר הערכה המשתמש בחקר מקרה על מנת לבנות מודל לאינטראקציה ביו דורית בבית הספר, אנא ראו את מחקרם של גמליאל, רייכנטל ואייל, (2011): "חממת ידע": המפגש הטכנולוגי הבין-דורי בבית הספר. מגמות, מח(1), עמ' 45-36. להורדת המאמר יש ללחוץ כאן

ניתוח מסמכים – בחינת מסמכים קיימים, כגון פרוטוקולים, מסמכי תכנון, וכדומה

Stake, R. (1995) The art of Case Study Research. Thousand Oaks, CA: Sage.

קבוצות מיקוד – קבוצה קטנה של אנשים שמרואיינים על מנת לקבל תובנות ביחס לנושאים שונים שבהם מתמקד המחקר  .(Mathison, 2005, p. 158)
ראיונות – מובנים, חצי מובנים, לא מובנים –  ראיונות של בעלי עניין שניתן להשתמש בהם במערכי מחקר כמותיים ואיכותניים כדי לאסוף נתונים. ניתן לבצע ראיונות באופן אישי, בקבוצות, בטלפון, באמצעות הדואר או האינטרנט(Mathison, 2005, p. 210) .
תצפיות – מובנות, חצי מובנות, לא מובנות –  בחינה של תכנית באמצעות תצפית ישירה על פעולותיה בשדה.
תלקיט – פורטפוליו – בתחום החינוך, אוסף של עבודותיהם של תלמידים המתעדים תהליכי למידה והישגים בתחומים שונים .(Mathison, 2005, p. 323)
שאלונים – פתוחים, סגורים, משולבים (בחלקם עם שאלות סגורות ובחלקם עם שאלות פתוחות) – שאלונים כוללים קבלת תשובות מבעלי עניין שונים על שאלות המתייחסות להיבטים שונים של התכנית.
וידיאו וצילומים – ניתן לאסוף נתונים על פעילויות התכנית ותוצריה באמצעות שימוש בווידאו ובצילומים קיימים או ספציפיים למטרות הערכה. נתונים אלה ניתנים לניתוח כמותי או איכותני (Mathison, 2005, p. 315).

אופנים עיקריים לניתוח נתונים כוללים:

ניתוח תוכן – תהליך שיטתי לקביעת האפיונים של פרקטיקות או חומר כתוב הכוללים טקסטים, שיח, מסמכים, צילומים, וידאו וכדומה. 
ניתוח מסמכים – מסמכים כוללים: תיקים קיימים, מפות, תכנונים, פרוטוקולים של ישיבות ופגישות, מכתבים, יומנים, ביוגרפיות, דוחות למיניהם, מדריכים, קווים מנחים, קבצים, מאמרים, מסמכי מדיניות ודוחות הערכה קודמים. ניתוח מסמכים הוא שימושי לכל סוגי ההערכות מסיבות שונות, כגון: איסוף עובדות חדשות על התכנית, בחינת הרציונל והמטרות של התכנית, למידה על בעלי העניין של התכנית ועל ההיסטוריה שלה, והנתונים הקיימים כדי להחליט אילו נתונים נוספים רצוי לאסוף  .(Mathison, 2005, p. 400) 
ניתוח סטטיסטי – שיטות מתמטיות שבהן משתמשים לתאר ולהסיק מסקנות מנתונים כמותיים. סטטיסטיקה מתחלקת לשני ענפים: תיאורית והיסקית. סטטיסטיקה תיאורית משמשת לתאר, לסכם ולייצג נתונים על ידי אפיון ממדים שונים בהם באופן תמציתי. מדדים סטטיסטיים תיאוריים נפוצים כוללים שכיחויות, אחוזונים, ממוצעים, סטיות תקן וטווח. סטטיסטיקה היסקית מערבת ניתוחי נתונים שמטרתם להסיק מסקנות מעבר למדגם שעליו נאספו הנתונים הסטטיסטיים לכל האוכלוסייה. המסקנות יכולות להתייחס לקשרים בין משתנים, לשוני בין קבוצות אוכלוסייה או למידת ההתאמה של הנתונים לתאוריה של התכנית.

לדוגמא של מחקר הערכה המשתמש בניתוחים סטטיסטיים תיאוריים והיסקיים אנא ראו את מחקרם של וייסבורד, שהם, אריאל, מנספייזר וגדעון (2010):  מחקר מעקב בקרב אסירים משוחררים נפגעי סמים בוגרי פרויקט כלא השרון. מגמות מז(1), עמ' 253-236. להורדת המאמר יש ללחוץ כאן 

ניתוח-על (meta-analysis) – שיטה סטטיסטית לניתוח מספר מחקרי הערכה.

Taylor-Powell, E., & Steele, S. (1996). Collecting Evaluation Data: An Overview of Sources and Methods. Madison, Wisconsin, University of Wisconsin-Extension: Cooperative Extension Publications.

 איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il