Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » יסודות בהערכה
יסודות בהערכה

3. מודלים של הערכה

מודלים של הערכה מתייחסים לגישות לעיצוב ולביצוע של מערכי הערכה. המודלים שונים זה מזה בהתאם להקשר ולנסיבות של תכניות ההתערבות ובהתאם לגישות התאורטיות של מעריכים ובעלי עניין. המודלים עיקריים של הערכה כוללים:

הערכת הקשר: תשומות – תהליכים – תוצרים (CIPP – Context, Input, Process, Product Evaluation מודל זה, שפותח על ידי סטפלבים וקובה (1971), מבחין בין ארבעה סוגי הערכה: הערכת הקשר, הערכת תשומות, הערכת תהליכים והערכת תוצרים, כאשר כל אחד מהם מאפשר לאסוף ולנתח נתונים על תכניות התערבות ולספק מידע שימושי למקבלי החלטות.

לפירוט של המודל ראו:

Stufflebeam, D. et al., (1971). Educational Evaluation and Decision Making. Itasca, Ill:Peackock.

ניסוי מבוקר ((Random control trial – ניסוי מבוקר כולל השוואה בין אנשים שמשתתפים בתכנית לבין כאלה שאינם משתתפים בתכנית, כאשר מחליטים באופן רנדומלי מי משתתף בתכנית (קבוצת הניסוי) ומי לא משתתף (קבוצת הביקורת). חשוב להקפיד על דגימה מייצגת של האוכלוסייה בשתי הקבוצות, על מנת לאפשר הכללות על האוכלוסייה מממצאי ההערכה.

מערך הערכה דמוי-ניסוי (Quasi-experimental) – במקרים רבים אין באפשרותם של מעריכים להשתמש במערך של ניסוי מבוקר להערכת תכניות, שכן, הם נקראים להעריך תכנית נתונה. לפיכך, פותחו סוגים שונים של מערכי הערכה דמוי-ניסוי, כמו: השוואת לפני-אחרי, השוואה בין קבוצת הניסוי לבין קבוצות השוואה הדומות לה בפרמטרים מסוימים, והשוואה באמצעות

interrupted time-series, and regression-discontinuity designs.

גם כאן חשוב להקפיד על דגימה מייצגת של האוכלוסייה בשתי הקבוצות, על מנת לאפשר הכללות על האוכלוסייה מממצאי ההערכה.

לדוגמא של מחקר הערכה המשתמש במערך מחקר דמוי-ניסוי המשווה בין קבוצה של אסירים נפגעי סמים שהשתתפו בתכנית התערבות בכלא מסוים לבין קבוצת השוואה של אסירים  נפגעי סמים שקבלו טיפול במהלך מאסרם וקבוצה נוספת של אסירים נפגעי סמים שלא קבלו טיפול במהלך מאסרם על מנת לחקור את ההשפעות של תכנית ההתערבות לאורך זמן, אנא ראו את מחקרם של וייסבורד, שהם, אריאל, מנספייזר וגדעון (2010): מחקר מעקב בקרב אסירים משוחררים נפגעי סמים בוגרי פרויקט כלא השרון. מגמות מז(1), עמ' 253-236. להורדת המאמר יש ללחוץ כאן.

הערכה מבוססת מטרות –  Goal based (GBE) – הערכה המתבססת על ידע בנוגע למטרות וליעדים של התכנית. בצורתה הפשוטה, זוהי הערכה הבוחנת את מידת השגת המטרות והיעדים של התכנית. בצורתה המורחבת, זו הערכה ממוקדת מטרות הבוחנת את מידת השגת המטרות הצפויות שאליהן התכוונו מתכנני התכנית ומבצעיה וכן במידת השגת מטרות הבלתי צפויות שאליהן לא התכוונו בהכרח (intended and unintended goals) .

לקריאה מעמיקה יותר על הערכה ממוקדת מטרות ראו:

Spiro, S. (1998) Goal focused evaluation: Lessons from a study of a shelter for homeless youth. Evaluation. Volume 4, Issue 4, 1998, Pages 455-468

הערכה נטולת מטרות – זו הערכה שבה המעריך לא מקבל מידע על מטרות התכנית, אך ההערכה בוחנת מה התכנית אכן משיגה מבלי לדעת מה התכנית מנסה להשיג.

מודל לוגי – מודל המפרט כיצד תכנית  פועלת מתוך הקשר וצרכים, באמצעות הנחות כיצד לשפר את המצב, ובהתאם לכך למקדישה תשומות, המתורגמות לפעילויות, כדי להביא לתפוקות שיובילו לתוצאות ולהשפעות המקוות, תוך התייחסות הן לתוצאות והשפעות צפויות והן לתוצאות והשפעות שאינן צפויות. המודל הלוגי מייצג את תאוריית השינוי של התכנית.

לקריאה מעמיקה יותר על מודלים לוגיים ראו:

Kellogg Foundation, Logic Model (2006). http://www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2006/02/WK-Kellogg-Foundation-Logic-Model-Development-Guide.aspx

Porteous, N. L., Sheldrick, B. J., & Stewart, P. J. (2002). Introducing program teams to logic models: Facilitating the learning process. The Canadian Journal of Program Evaluation, 17 (3), 113-141.

הערכה משתפת ((Participatory Evaluation – הערכה המתבצעת בשותפות בין מעריכים לבין בעלי עניין שאינם מעריכים. המעריכים מביאים לשותפות זו את הידע והמומחיות שלהם בתיאוריות של הערכה במתודות ובפרקטיקות של הערכה. בעלי העניין שאינם מערכים מביאים לשותפות זו את הידע שלהם בתיאוריה של התכנית ובהקשר שלה. (Cousins, in Alkin, 2004) . הערכה זו כוללת גישות לשיתוף ברמות שונות, החל משיתוף ברמה נמוכה ועד שיתוף מלא ותחושת בעלות על ההערכה, הבאה לידי ביטוי בהערכה משותפת (collaborative, participatory evaluation) ובהערכה טרנספורמטיבית  Transformational evaluation)) ובהערכה מעצימה (Empowerment evaluation).

הגישות להערכה משתפת מאופיינות בהיבטים האלה (Mathison, 2005, p. 291):

  • מעורבות ישירה ופעילה של משתתפי תכניות בתכנון ההערכה ובביצועה;
  • טיפוח של תחושת בעלותownership)) בקרב משתתפי תכניות במהלך ההערכה;
  • תפקידו של המעריך הוא של שותף, מנחה, מורה ויועץ למשתתפי תכניות;
  • גישות משתפות מביאות לשימוש רב יותר בהערכה על ידי בעלי העניין.

הערכה שיתופיתCollaborative evaluation) ) – גישה המערבת בפיתוח ובהפעלת ההערכה את משתתפי התכנית.

הערכה מעצימה(Empowerment evaluation)  שימוש במושגי הערכה, בתהליכי הערכה ובממצאי הערכה כדי לטפח שיפור עצמי. הערכה זו נועדה לסייע לאנשים לעזור לעצמם ולשפר תכניות שבהן הם משתתפים באמצעות שימוש בסוג של הערכה עצמית ורפלקציה (Mathison, 2005, p. 125) . לקריאה מעמיקה יותר על הערכה משתפת ראו:

Cousins, J.B. and Whitmore, E. (1998) Framing participatory evaluation. New Directions for Evaluation, 80, 5-23.


הערכה מציאותית (Realistic Evaluation) – הערכה מבוססת תאוריה, השואלת: "מה עובד בשביל מי, באילו נסיבות, באילו היבטים וכיצד?". (Mathison, 2005, p. 362)

לקריאה מעמיקה יותר על הערכה מציאותית ראו:

Pawson, R. & Tilley, N. (1997) Realistic evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage.איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il