Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » יסודות בהערכה
יסודות בהערכה

2. סוגי הערכה

סוגי ההערכה משתנים בהתאם לשלב בתכנית שבו ההערכה מתבצעת: בשלבי התכנון (הערכה מקדימה), הפיתוח, ההפעלה, ובבחינת ההשפעות של התכנית בטוח הקצר, הבינוני והארוך. יתר על כן, סוגי ההערכה משתנים בהתאם למיקוד ההערכה, לתכנית, למדיניות ולתוצאות. במקרים רבים, משולבים מספר סוגי הערכה במחקר הערכה אחד. סוגי ההערכה המרכזיים הם:

ניתוח עלות תועלת – ניתוח זה קובע כמה תכנית עולה במשאבי כוח אדם, ובהשקעות כספיות אחרות אל מול התוצאות המיטיבות של התכנית.

הערכה מבוססת ראיות – בדרך כלל הערכה זו מתייחסת לפרקטיקות מיטביות (best practices) שתוקפו והוכחו על ידי מחקרים שונים  בתחום.

הערכת השפעות – הערכה המתמקדת בתוצאות ותוצרים של תכנית. הערכה זו מתייחסת, בדרך כלל, לתוצאות לטווח ארוך או לאפקט הרחב של התכנית על קהילה, על גופים, על מדיניות, וכדומה.

לדוגמה של הערכה המתמקדת בהשפעות, אנא ראו את מחקרם של וייסבורד, שהם, אריאל, מנספייזר וגדעון (2010): מחקר מעקב בקרב אסירים משוחררים נפגעי סמים בוגרי פרויקט כלא השרון. מגמות מז(1), עמ' 253-236. להורדת המאמר יש ללחוץ כאן.

הערכת תוצאות – הערכה המתמקדת בתוצאות ותוצרים של תכנית, בדרך כלל בטווח הקצר או הבינוני.

סקר צרכים – בוחן את התנאים בשטח על מנת לקבוע לאיזה סוג של תכנית התערבות זקוקים.

הערכת מדיניות – חקר מדיניות בוחן את הנסיבות, הפיתוח, ההפעלה והאפקטים של מדיניות ומספק המלצות, בהתאם.

הערכת תהליך – הערכה זו בוחנת את תהליכי הפעלת התכנית, ומתמקדת במשתנים המתייחסים לצרכים, הנחות, פעילויות, תשומות ותפוקות כדי לבחון את אמינות fidelity)),  הפעלתה של התכנית בהתאם לתכנון וכן את השינויים באופן הפעלתה.

הערכת פיתוח התכנית – הערכה זו בוחנת את ההתפתחות של התכנית מרעיון לתוצאות והשפעות וכיצד היא משתנה במהלך הפעלתה.

מטה הערכה – הערכה זו בודקת כיצד ההערכה או מקבץ של הערכות, עוצבו ונערכו בפועל.



איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il