Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » אודות האגודה
אודות

איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות ופרויקטים, היא אגודה ללא מטרות רווח המיועדת להוות מסגרת מקצועית לאנשי הערכה. הארגון מאגד בתוכו אנשי אקדמיה ואנשי שדה העוסקים או מתעניינים בהערכת תכניות ופרויקטים בתחומים שונים (פסיכולוגיה, חינוך, רווחה, בריאות עסקים וכיוצ").

יעדי האגודה:
 • להגביר את השימוש בהערכה ובממצאיה.
 • לעודד פיתוח תיאוריה של ההערכה.
 • לקדם את ההכרה בהערכה כפרופסיה.
 • לקדם את ההכרה בחיוניותה של ההערכה ככלי לשיפור התערבויות חברתיות וחינוכיות.
 • לשפר את הפרקטיקה של ההערכה.
 • לתרום ליצירת זיקה בין ההערכה לבין תהליך קבלת החלטות.
פעילות האגודה מתמקדת בהיבטים האלה:
 • יצירת קשרים מקצועיים בקרב אנשים העוסקים בתחום ההערכה בארץ.
 • מתן מידע מעודכן על מגוון נושאים בתחום ההערכה בארץ ובעולם, באמצעות קישור לרשת דואר (אלקטרוני ורגיל).
 • הפקת עלון של איל"ת.
 • קיום ימי עיון וכנסים.
 • הפצת רשימה של מעריכים בקרב צרכני הערכה בארץ.
 • יצירת קשרים עם ארגוני הערכה אחרים בעולם.


ד"ר ברברה רוזנשטיין, יושב ראש

חברי הנהלה:

גב' נעמה בר-און
ד"ר פנינה גולן-קוק
פרופ' הלנה דה-סביליה
ד"ר עירית דיאמנט
ד"ר רחל זורמן
ד"ר נגה חרמון
ד"ר רותי לוסטיג
ד"ר דוד מצר
ד"ר אמירה רום


איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il